Muutostyöilmoitus – Meddelande om ändringsarbete.Yhteystiedot/Kontaktuppgifter


eMail:
monica.tarvonen(a)netikka.fi
olli.tarvonen(a)netikka.fi
isannointinyholm(a)gmail.com


Oy Isänn.toim. Nyholm Disp.byrå Ab, Raastuvankatu 12-14 B, 65100 VAASA, Puh-Tel: 010 420 5100